NOVINKY
Hľadáme knihy s enviro tematikou. Máte pre nás tip?
Marec je mesiacom kníh, všetci to vieme. Práve preto sme sa v OZV ENVI - PAK rozhodli súťažiť a zároveň pátrať po takých, ktoré nesú v sebe environmentálny motív, lebo nám záleží na životnom prostredí. Viete o nich? Podeľte sa s nami a môžete vyhrať poukážku na nákup nových kníh.
Zisti viac
D. Bede: Odpad je zdroj, ktorý sa dá využiť, nemusí hneď skončiť na skládke
Na Slovensku už niekoľko rokov funguje digitálne odpadové trhovisko, na ktorom sa obchoduje s odpadom. Prepájajú sa tu firmy, ktoré odpad majú, s tými, ktoré ho chcú ďalej využívať. Denis Bede zo spoločnosti CYRKL hovorí, že digitálne odpadové trhovisko je ako zoznamka, kde si používatelia hľadajú partnera, ktorý im bude dodávať odpad pravidelne v nejakom množstve a kvalite. V podcaste sa tiež dozviete, aká je situácia s priemyselným odpadom na Slovensku, ako digitálne trhovisko funguje, aj aké typy odpadu na ňom nájdete.
Zisti viac
Sandra z Dejepis Inak: V antickom Ríme vyhadzovali odpadky z okna
Ľudia kedysi žili oveľa bližšie k odpadu ako dnes my. Silné arómy a pachy boli súčasťou ich každodenného života. Najdramatickejšie zmeny v tvorbe odpadu prišli až s priemyselnou revolúciou – začali sa používať nové materiály, pribúdal balený tovar aj jednorazové výrobky, ktoré sa stali obrovskou envirozáťažou a problémom. Od tohto bodu výroba na masovej báze rástla. Sandra Sviteková z Dejepis Inak nám porozprávala o tom, ako to bolo s odpadom v minulosti, kedy si ľudia začali uvedomovať problém s odpadmi, aj ako tento problém riešili.
Zisti viac
ENVI - PAK PODAL OHLÁSENIA O OBALOCH A NEOBALOVÝCH VÝROBKOCH
Záver februára je pre nás a, samozrejme, aj pre výrobcov, ktorým plníme povinnosti podľa zákona o odpadoch, obzvlášť dôležitý. Je zavŕšením spoločnej celoročnej práce a výsledkom úsilia výrobcov, obcí, zberových spoločností a recyklátorov a v konečnom dôsledku aj obyvateľov našich obcí. Spoločnosť ENVI - PAK, ako najväčšia OZV na trhu, vďaka tejto spolupráci zabezpečovala v roku 2023 zhodnocovanie a recykláciu pre viac ako 210  400 t obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v SR.
Zisti viac
Mladí inovátori priniesli nové enviro aj medicínske riešenia
OZV ENVI - PAK nechýbal na februárovom finále Lifbee Academy – BioInnovation Awards, kde mladí vedci predstavili nové možnosti a perspektívne riešenia v oblasti zdravia či životného prostredia. Víťazné inovácie priniesli riešenie problému suchých očí, ale aj technológiu výroby novej generácie vzácneho korenia.
Zisti viac
Viete správne vytriediť odpad z valentínskych darčekov?
Oslavujete Valentína? Alebo to považujete za zbytočnosť a lásku si prejavujete neustále? Hoci je Deň svätého Valentína vnímaný ako výstrelok modernej doby, s oslavou romantiky sa začal spájať už v 14. storočí. Odvtedy sa postupne rozšíril do krajín celého sveta a stal sa dňom nerozlučne spojeným s vyjadrovaním citov, červenou farbou, ale i komerciou. V 90. rokoch prenikla táto tradícia zo západných krajín aj do štátov strednej a východnej Európy a rýchlo sme si ju osvojili aj na Slovensku. Zamýšľali ste sa nad tým, kde končí odpad, ktorý vyprodukujeme počas tohto dňa? V OZV ENVI - PAK sme pripravili prehľad, ako správne vytriediť jednotlivé druhy odpadu z valentínskych darčekov lásky.
Zisti viac
Sumárna evidencia odpadov za 4. štvrťrok 2023
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 4. kalendárny štvrťrok 2023.
Zisti viac
OZV ENVI - PAK – ZOZNAM OBCÍ 2024
OZV ENVI - PAK v zmysle platnej odpadovej legislatívy zaslala na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zoznam obcí, s ktorými má na kalendárny rok 2024 uzatvorené zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.
Zisti viac
D. Štyriaková: Kontaminácia pôd je aj výsledkom priemyslu a baníctva
Pôdam vzniká z minerálov, ale trvá to storočia až tisícročia. Ani netreba pripomínať, že v súčasnosti nie je v najlepšom stave, na rôznych miestach je degradovaná. Spoločnosť Ekolive replikuje proces tvorby pôdy zvetrávaním mikroorganizmami a pôdu dokáže obnoviť v priebehu niekoľkých dní. O obnove pôdy, čistení nerastných surovín, odstraňovaní envirohazardov aj o výrobe organického biohnojiva pomocou mikroorganizmov sme sa v podcaste ENVIcast rozprávali s Darinou Štyriakovou.
Zisti viac
ENVI - PAK opäť ocenený značkou kvality Superbrands
OZV ENVI - PAK už siedmy raz po sebe získala pečať kvality Superbrands, ktorá odráža silu, zodpovednosť a vytrvalosť ocenených spoločností a ich schopnosť posúvať hranice a neustále nachádzať nové riešenia.
Zisti viac