NOVINKY
Máme zelenú cenu GREEN BRANDS
Naša spoločnosť sa môže tešiť ďalšiemu významnému medzinárodnému oceneniu GREEN BRANDS Slovakia za dlhodobo udržateľné a zodpovedné podnikanie.
Zisti viac
Je to vizitka nás všetkých, v akom stave sú naše rieky
Dvadsiaty druhý marec je Svetový deň vody. Naše pozvanie na rozhovor prijala Martina Paulíková, ekologička a dlhoročná enviroaktivistka, ktorá v spolupráci s WWF (World Wildlife Fund) bojuje za ochranu riek na Slovensku. Je dobrovoľníčkou Združenia Slatinka, ktoré je súčasťou neformálnej iniciatívy Za živé rieky. Porozprávame sa nielen o stave vodných tokov na Slovensku, ale aj o jej osobnom boji za záchranu údolia rieky Slatinka, za čo získala ocenenie Biela vrana.
Zisti viac
ENVI - PAK je partnerom BSK pre enviro témy
Krst publikácie Enviroprogramy pre základné a stredné školy bola dnes peknou udalosťou eko nadšencov, ku ktorým sa hlásime.
Zisti viac
Viete, ako správne triediť obaly od čipsov? Takmer všetky obaly zo zemiakových lupienkov patria do zberných nádob na plasty
Sú považované za nepriateľa zdravého stravovania a štíhlej línie, občas im však nevieme odolať. Obľúbené zemiakové lupienky, na ktorých si radi pochutnajú aj mnohí Slováci či Slovenky, majú dnes svoj sviatok – 14. marec je považovaný za Medzinárodný deň čipsov. A hoci väčšina obalov, do ktorých sa čipsy balia, sú z plastov, stále ich nevieme správne triediť. Z prieskumu OZV ENVI - PAK vyplýva, že plastové obaly zo slaných pochutín triedi len necelá polovica ľudí (47 %).
Zisti viac
Nerecyklovateľné plasty meníme na lavičky
Dnes by som vám rada predstavila jeden zaujímavý nápad. Firma Maneo Tech premieňa staré, znečistené a prakticky nerecyklovateľné plasty na inovatívny a užitočný materiál plastové terazzo. Zakladateľom tejto spoločnosti je pán Ottó Nagy.
Zisti viac
Mäsožravé rastliny nájdete v rašeliniskách na Orave alebo v Západných Tatrách
Druhý február je Svetovým dňom mokradí a ja som si pri tejto príležitosti pozvala pani Viktóriu Miklósovú z Ústavu krajinnej ekológie SAV. Mokrade dnes patria k najohrozenejším ekosystémom na zemi a ich plocha sa neustále zmenšuje. Zároveň však plnia veľmi dôležitú funkciu, zadržiavajú vodu, zachytávajú uhlík a skleníkové plyny. Spoločne sa dnes porozprávame o jedinečnosti týchto území, o význame mokradí pre biodiverzitu aj pre človeka, ako aj o živočíchoch, ktoré v mokradiach žijú.
Zisti viac
ENVI - PAK podporuje vznik inovácií aj medzi študentmi stredných škôl
Prepájanie firiem a škôl je nevyhnutná súčasť vzdelávania, aby boli študenti jednoduchšie uplatniteľní na pracovnom trhu. Jedným z podujatí, ktoré sa tieto dve sféry snaží prepájať, je aj Hackathon, ktorého druhý ročník sa konal minulý týždeň v Partizánskom. Svoje zastúpenie tam mal aj ENVI - PAK.
Zisti viac
ENVI - PAK získal ocenenie Business Superbrands Slovakia 2023
Šesť rokov po sebe je ENVI - PAK ocenený prestížnou cenou za budovanie kvalitnej značky.
Zisti viac
Sumárna evidencia odpadov za 4. štvrťrok 2022
Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK, a.s. zverejňuje evidenciu celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálnych odpadov a množstva vykúpených odpadov za 4. kalendárny štvrťrok 2022
Zisti viac
ENVIslovník
Vyznáte sa v spleti pojmov súvisiacich s ekológiou, triedením a recyklovaním odpadu? Máme pre vás malú pomôcku - ENVIslovník. Heslá sú radené abecedne a budeme ich postupne pridávať.
Zisti viac