NOVINKY
Spoločnosť ENVI - PAK získala ocenenie GREEN BRANDS za udržateľné aktivity v oblasti spracovania odpadov
OZV ENVI - PAK získala ocenenie za neustále zlepšovanie a zefektívňovanie systému triedeného zberu, ktorým zvyšuje úroveň zhodnocovania a recyklovania odpadu. Ocenenie kvality GREEN BRANDS Slovakia jej bolo udelené v kategórii Spoločnosť.
Zisti viac
OZV ENVI - PAK – ZOZNAM OBCÍ 2023
OZV ENVI - PAK v zmysle platnej odpadovej legislatívy zaslala na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zoznam obcí, s ktorými má na kalendárny rok 2023 uzatvorené zmluvy o účasti v systéme združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov.
Zisti viac
Vzdelávanie o životnom prostredí môže byť moderné aj zábavné, ukazujú žiaci
Pri príležitosti Medzinárodného dňa vzdelávania sa spojili OZV ENVI - PAK, Mladí reportéri pre životné prostredie a Cirkevná základná škola Narnia v Bratislave, aby ukázali, aké dôležité je vzdelávanie o environmentálnych témach už od útleho veku. Využívajú interaktívne prvky i moderné rovesnícke vzdelávanie.
Zisti viac
Syry a syrové výrobky sa balia do rôznych obalov, prevládajú plastové. Viete, ako tieto obaly správne triediť?
Máte radi syr? Tak dnešný deň je určený práve vám. 20. január je považovaný za Medzinárodný deň milovníkov syrov.  Či už sú to tvrdé syry, mäkké, smotanové alebo syry s plesňou – každý z nás si medzi nimi nájde ten svoj obľúbený. Po konzumácii syrov  by sme však mali dbať aj na to, aby sme obaly od syrov správne vytriedili. Podľa zistení OZV ENVI - PAK dnes už väčšina ľudí vie, ako obaly správne triediť, ale aj napriek tomu skončia občas v nesprávnom koši.
Zisti viac
Mladí reportéri pre životné prostredie patria medzi najlepších na svete
Dnes sa budeme rozprávať so zakladateľom programu Mladí reportéri pre životné prostredie, Richardom Medalom. Program rozvíja nielen environmentálne povedomie žiakov, ale aj ich mediálne zručnosti a vo svojich reportážach prinášajú dôležité informácie o ochrane životného prostredia.
Zisti viac
Zloženie papiera a skla je v triedenom zbere stabilné, zásadne sa zmenil triedený zber plastov
Spoločnosť ENVI - PAK vykonala v mesiacoch júl – október ďalšiu sériu 28 analýz zloženia triedeného zberu v mestách a obciach rôznej veľkosti a z rôznych častí SR. Podiel papierových obalov za sledované obdobie z vriec je 60,91 %, v kontajnerovom o 10 % viac. Podiel obalov zo skla je v kontajnerom aj vrecovom takmer totožný – viac ako 90 % a v rámci plastového odpadu klesol podiel PET zložky o viac ako 2/3, čo logicky spôsobilo zavedenie zálohového systému. Pri oboch systémoch bol zaznamenaný nárast ostatných plastových obalov.
Zisti viac
Každý z nás môže šíriť povedomie o potrebe chrániť životné prostredie
Marta Fandlová je ekologická aktivistka, jedna zo signatárok najúspešnejšej online petície na Slovensku, Klíma ťa potrebuje. V rozhovore nám prezradila, prečo je dôležité hovoriť o zelených témach a dozvedeli sme sa aj to, prečo by sa aj jednotlivci mali venovať aktivitám na ochranu životného prostredia.
Zisti viac
Nápojové kartóny zo Slovenska putujú na recykláciu do Lucartu v Taliansku
ENVI - PAK spoločne s organizáciou Circular Shield bol pri nakládke nápojových kartónov z FCC Trnava, ktoré smerovali do papierne Lucart v Taliansku. Práve v tomto závode majú produkciu založenú z 55% na recyklácii papiera a nápojových kartónov.
Zisti viac
K oblečeniu mám emotívny vzťah
Komik a influencer Števo Martinovič nám porozprával nielen, ako trávi najkrajšie sviatky v roku, ale tiež niečo o svojom vzťahu k prírode a životnému prostrediu, ako aj o aktivitách na sociálnych sieťach. Poznáme ho zo seriálu Hranica, zároveň účinkuje v Túlavom Divadle a v Divadle La Komika a spolu s Michaelou Majerníkovou má podcast Marakua. Na Instagrame vystupuje aj ako postavička včela honosná.
Zisti viac
OZV ENVI - PAK V 3. ŠTVRŤROKU 2022
Aj tretí štvrťrok bol napriek dovolenkovým letným mesiacom pre nás bohatý na aktivity. Za zmienku určite stojí festival Pohoda, na ktorom sme vzdelávali o triedení odpadu desaťtisíce návštevníkov či mnohé ďalšie vzdelávacie podujatia v samosprávach.
Zisti viac