Mladí reportéri dokazujú, že aj malé kroky majú veľký význam
ENVI - PAK bol opäť súčasťou odbornej poroty zloženej z novinárov, fotografov a zástupcov environmentálnych organizácií, ktorá vybrala víťazov národného kola súťaže Mladí reportéri pre životné prostredie. Najlepšie súťažné príspevky od žiakov z celého Slovenska od 11 do 25 rokov poputujú do medzinárodného kola, kde si zmerajú sily s víťaznými príspevkami od študentov zo 43 krajín. Hlavnou témou ročníka bola klimatická zmena.

Mladí reportéri z celého Slovenska ukázali, že im všímavosť nie je cudzia. Vedia pomenovávať lokálne problémy, systematicky pracovať a podnikať praktické malé kroky k riešeniu veľkých problémov, akým je aj klimatická kríza. „Často išli ešte ďalej, zisťovali postoje svojho okolia či zástupcov samosprávy, navrhli riešenie a čo je skvelé, podarilo sa im zmeny realizovať, a tak meniť svoje okolie k lepšiemu,“ povedala Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI - PAK a zároveň jedna z porotkýň. Do súťaže prihlásili spolu takmer 70 príspevkov vo forme článkov, fotografií aj video reportáži.

Prioritnou témou ročníka, vyhlásenou medzinárodnou kanceláriou, bola klimatická zmena, ktorú aj v rôznych súvislostiach reflektovali žiaci v prihlásených príspevkoch. Víťazný foto-príbeh Zastrešená mobilita od Matúša Kopasa zo Sládkovičova poukázal na dôležitosť cyklodopravy pričom do jej podpory boli zapojení zamestnanci školy i rodičia žiakov. Článok Malý filter veľkého problému od Lukasa Vyhnalíka a Niny Šidlíkovej o význame komunitných  záhrad je zase dôkazom celoročnej práce nadšených žiakov, ktorí sa neboja prísť s konkrétnymi riešeniami a osloviť kompetentných. „V čase zhoršujúcej sa klimatickej krízy a biodiverzity je schopnosť rozmýšľať v súvislostiach a dokázať hľadať cesty na zlepšenie v prostredí každého z nás jeden zo základných pilierov úspechu globálneho boja so zmenou klímy,“ zhodnotila členka poroty Lucia Szabová (Klimatická koalícia/Znepokojené matky).

Medzi stálice súťažných prác už tradične patrí odpadová tematika. Dokazuje to aj výherné video v kategórii 19-25 od Márie Jánošíkovej Menej odpadu, viac ohľadu a tiež foto-príbeh Byť krásna, byť eko od tímu zo Spojenej školy v Námestove poukazujúc na predchádzanie vzniku odpadu z jednorazových obalov od kozmetiky.

Žiaci však hľadali nové súvislosti aj v dobre známych témach. Reportérky zo Súkromnej spojenej školy v Novej Dubnici si v článku Sviatky pokoja alebo sporov posvietili na tradíciu predaja živých kaprov počas vianočného obdobia. Foto-príbeh Machové dobrodružstvo od tímu z Cirkevnej ZŠ Narnia v Bratislave pripomenul význam machov a ich vplyv na kvalitu ovzdušia. Objavili sa však aj pomerne netradičné témy, ako napríklad súvislosť vzhľadu architektúry a úmrtnosti vtákov v mestách. Hana Noščáková písala, že Sklenená architektúra je pohromou pre migrujúce vtáky a zisťovala, čo robiť so zraneným operencom a ako takýmto úrazom vôbec predchádzať.

Najlepšie práce budú reprezentovať Slovensko v medzinárodnej  súťaži Mladých reportérov pre životné prostredie (YRE International Competition).

Autorky a autori víťazných príspevkov budú odmenení pozvánkou na tradičný júnový workshop, kde si budú môcť vyskúšať novinársku prácu priamo v teréne. Pri práci ich budú sprevádzať reportéri, filmári či ochranári. „Workshop je obvykle skvelým vyvrcholením ročníka, kde sa spája reportérska komunita a žiaci sa učia novinárskym zručnostiam priamo v teréne za pomoci odborníkov. Tešia sa naň zvyčajne nielen reportéri, ale aj celý tím,“ uzatvorila porotkyňa Adriána Henčeková.

Viac informácií o programe Mladí reportéri pre životné prostredie nájdete na www.mladireporteri.sk

Mladí reportéri pre životné prostredie (Young Reporters for the Environment, YRE) je certifikovaný vzdelávací program medzinárodnej Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (Foundation for Environmental education - FEE), určený mladým ľuďom vo veku 11-25 rokov. Do programu je zapojených viac ako 275 000 reportérov zo 43 krajín z celého sveta. Víťazné práce z národného kola postupujú do medzinárodnej súťaže, kde naši reportéri získali v posledných rokoch najvyššie ocenenia a Slovensko patrilo k najúspešnejším krajinám.

Program YRE rozvíja environmentálne povedomie žiakov, mediálne zručnosti a aktívne občianstvo. Študenti skúmajú environmentálne témy vo svojom regióne v spolupráci so samosprávou, odborníkmi a dotknutou verejnosťou. Zistenia a vlastné návrhy riešení prezentujú širokej verejnosti novinárskou formou.

Na Slovensku program koordinuje trenčianske Centrum environmentálnych aktivít, garantom je sieť environmentálne-výchovných organizácií Špirála, ktorá združuje neziskové mimovládne organizácie.