Referencie
„V spoločnosti P&G sa usilujeme o to, aby sa 100 % našich obalov dalo do roku 2030 recyklovať alebo opakovane používať. Inovujeme, rozvíjame spoluprácu a robíme všetko pre to, aby sme cirkulárnu ekonomiku uviedli do portfólií našich značiek. Služby poskytované spoločnosťou ENVI – PAK sú dôležitou súčasťou tohto procesu, pretože sprostredkovávajú recyklovanie obalov našich výrobkov na Slovensku s cieľom chrániť našu planétu, náš domov.„
Procter & Gamble
Našou inšpiráciou vo Vermonte je móda a naším cieľom je inšpirovať, dodať nevyhnutnú energiu a taktiež sebavedomie. Zastupujeme prémiové módne značky na českom, slovenskom a maďarskom trhu. Záleží nám na prostredí, v ktorom žijeme. Keďže nás k tejto myšlienke viažu aj legislatívne predpisy v oblasti recyklačnej politiky, rozhodli sme sa spolupracovať s oprávnenou organizáciou ENVI - PAK, ktorej odbornosť nám napomáha pri plnení našich záväzkov
VERMONT Services Slovakia s. r. o.
So spoločnosťou ENVI - PAK spolupracujeme už niekoľko rokov. Ceníme si profesionálny prístup tejto spoločnosti, v prípade akýchkoľvek otázok sú vždy zamestnanci k dispozícii a ochotní poradiť, pomôcť. Spoločnosť ENVI - PAK nám svojou spoluprácou umožňuje správať sa k životnému prostrediu environmentálne a rovnako aj u nás vo firme sa snažíme chrániť životné prostredie správnym triedením odpadu. Našim cieľom je nielen ponúknuť zákazníkovi kvalitný produkt, ale aj zaistiť, aby sa likvidácia odpadu robila v zmysle legislatívy environmentálnej politiky na Slovensku a to je vďaka spoločnosti ENVI - PAK zabezpečené. So spoločnosťou ENVI - PAK máme veľmi dobré skúsenosti a veríme, že naša spolupráca bude aj naďalej pokračovať.
STOCK Slovensko, s.r.o.
Doterajšiu spoluprácu s OZV ENVI - PAK hodnotím pozitívne. Podpora a komunikácia, najmä v oblasti legislatívy odpadového hospodárstva, poskytovaná zo strany OZV prostredníctvom vzťahového manažéra je na vysokej úrovni. Zasielanie výkazov prostredníctvom webového portálu www.envipak.sk je jednoduché a celkovo je užívateľské prostredie prehľadné a príjemné. Pozitívne hodnotím osvetu v oblasti odpadov a nakladania s nimi, no a v neposlednom rade je to plnenie zákonných povinností, ktoré za našu spoločnosť rieši OZV ENVI - PAK.
Bidfood Slovakia s.r.o.
Dobro sa ukrýva v každodenných veciach. Sme tu pre Vás aby sme Vám každý deň priniesli na Váš stôl pravú chuť nášho kraja. Vieme, že každodenné veci skladajú mozaiku, ktorá postupne mení našu planétu a aj preto spolupracujeme so spoločnosťou ENVI - PAK , ktorá nám pomáha prispieť a splniť naše ciele k ochrane životného prostredia. Ich profesionálny prístup a odbornosť je pre nás veľkým prínosom.
Prievidzské pekárne a cukrárne a.s. , Chuť nášho kraja
Potraviny YEME sú slovenský koncept postavený a dizajnový primárne na potreby zákazníka. Rodinný obchod s potravinami, ktorý kombinuje komfort mestského nákupu s nekompromisnou kvalitou tradičných a farmárskych výrobkov. Záleží nám na životnom prostredí a z tohto dôvodu sme si vybrali OZV ENVI – PAK. V rámci spolupráce s nimi oceňujeme najmä ich profesionálny prístup, odbornosť, ochotu a proklientský servis. Veľkým prínosom z ich strany je aj zabezpečenie informovanosti pri dôležitých zmenách v legislatíve, rovnako ako aj organizovanie odborných seminárov.
YEME Plnochutné potraviny
Spoločnosť ENVI - PAK, a. s., je pre našu spoločnosť ProVen sk s.r.o. garanciou spoľahlivého partnera. Naša spolupráca je založená na silných princípoch profesionality, odbornosti, kvalitnej komunikácie, podpory pri riešení akejkoľvek otázky. Sme pravidelne a včas informovaní o zmenách v legislatíve, máme možnosť sa odborne vzdelávať – v súčasnej dobe sú to online semináre a konzultácie, oceňujeme aj osobné stretnutia, čím nám dáva ENVI - PAK prejav klientskeho záujmu. Vďaka nášmu vzťahovému manažérovi, ktorým je pani Viera Kubová a tímom klientskeho oddelenia, máme istotu, že naše zákonné povinnosti sú plnené v súlade so zákonom o odpadoch a to nám dáva presvedčenie , že uzavretie spolupráce so spoločnosťou ENVI - PAK, a.s., bola správna voľba.
ProVen SK s.r.o.
Spoločnosť THYMOS, spol. s r.o. pristupuje zodpovedne k životnému prostrediu, a preto sa stará i o obaly svojich výrobkov, ktoré sa po použití stávajú odpadom. Zber, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov pre spoločnosť THYMOS, spol. s r.o. zabezpečuje oprávnená organizácia ENVI-PAK, ktorá zároveň informuje verejnosť o správnom nakladaní s odpadmi, ich triedení a ďalšom využití. Doterajšiu spoluprácu hodnotíme na vysokej profesionálnej i odbornej úrovni, pozitívne hodnotíme pravidelné informácie o zmenách v legislatíve a upozorňovanie na kvartálne zasielanie výkazov. V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností, sa môžeme kedykoľvek s dôverou obrátiť na pani Kubovú, ktorá nám ochotne a profesionálne poradí.
THYMOS, spol. s.r.o.
Naša dlhoročná spolupráca so spoločnosťou ENVI - PAK je pre nás zárukou, že si plníme všetky zákonné povinnosti v oblasti odpadového hospodárstva a zároveň prispievame k ochrane životného prostredia. Prístup a komunikácia spoločnosti je vždy profesionálna, odborná, flexibilná a spoľahlivá. Zabezpečenie odborných seminárov a aktualizácia zákazníckej zóny na web stránke prispieva k našej informovanosti a orientácii v aktuálnej platnej legislatíve a plnení našich povinností.
Kotanyi s.r.o.
Vďaka dlhoročnej spolupráci s OZV ENVI - PAK má spoločnosť GECO, s. r. o. istotu plnenia všetkých legislatívnych požiadaviek. Spoločnosť GECO, s. r. o. uskutočňuje iniciatívy, ktoré vedú k zlepšovaniu životného prostredia v súlade so svojimi enviromentálnymi zásadami a cieľmi a vďaka spolupráci s OZV ENVI - PAK, ktorá nám pomáha napĺňať ciele v oblasti recyklácie obalových produktov sa nám v tom darí aj na Slovensku.
GECO, s.r.o.