Referencie
Spoločnosť ECOLAB s.r.o. pristupuje ku svojim produktom zodpovedne vo všetkých fázach ich životného cyklu, vrátane likvidácie odpadov z obalov. Preto sme už niekoľko rokov klientom oprávnenej organizácie ENVI-PAK, ktorá komplexne rieši nielen naše povinnosti vyplývajúce z obalovej legislatívy, ale efektívne rozvíja aj separovaný zber odpadov z obalov na Slovensku. Sme radi, že máme po boku takého silného partnera.
ECOLAB s.r.o.
Sme globálna spoločnosť, ktorá skúma, vyvíja a vyrába inovatívne farmaceutické lieky, vakcíny a výrobky zdravotnej starostlivosti pre spotrebiteľov. Naším cieľom je byť jednou z najinovatívnejších a najspoľahlivejších zdravotníckych spoločností na svete. Naše hodnoty a očakávania sú jadrom všetkého, čo robíme, a pomáhame definovať našu kultúru - aby sme spoločne mohli prinášať mimoriadne veci pre našich pacientov a spotrebiteľov a urobiť z GSK vynikajúce miesto pre prácu. Tento proces je náročný a vo veľkej miere závisí aj od samotných užívateľov našich produktov. Ceníme si preto prácu ENVI - PAK, ktorá prostredníctvom projektov edukuje spoločnosť ohľadom zberu, triedenia a recyklácie odpadov z obalov od liekov. Vyzdvihnúť chceme aj mimoriadne ochotný a promptný prístup pracovníkov klientskeho oddelenia, ktorí nás pravidelne informujú o zmenách v zákone a sú nám k dispozícii v prípade akýchkoľvek požiadaviek.
GSK Consumer Healthcare
Spoločnosť HET SLOVAKIA, s.r.o. spolupracuje so spoločnosťou ENVI - PAK už od roku 2013. Doterajšiu spoluprácu hodnotíme na vysokej profesionálnej i odbornej úrovni. V prípade akýchkoľvek problémov, tieto sú riešené operatívne a k obojstrannej spokojnosti. Vysoko hodnotíme aj spoluprácu s pani Kubovou, ktorá nám vždy a ochotne vychádza v ústrety. Rovnako kladne hodnotíme aj pravidelné informovanie o zmenách v oblasti odpadového hospodárstva.
HET SLOVAKIA, s.r.o.
Ako klienti jednej z najväčších organizácií zodpovedností výrobcov ENVI - PAK, máme vždy zaručené, že plníme všetky legislatívne požiadavky. Našim cieľom je zabezpečenie čo najvyššieho vytriedenia všetkých obalov, čo sa nám v spolupráci s ENVI - PAK aj úspešne darí. V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností nám vždy poskytnú jasné a odborné poradenstvo. Veľmi ústretová a promptná komunikácia. Jednoduché a prehľadné podávanie kvartálnych výkazov. Všetky zmeny a novinky sú nám podávané zrozumiteľnou formou priamo do emailu. Za našu firmu týmto ďakujeme a želáme aj do budúcna ďalšie úspechy.
Whirpool
Spoločnosť adidas Slovakia, s.r.o. pristupuje ku svojim produktom zodpovedne vo všetkých fázach ich životného cyklu, vrátane likvidácie odpadov z obalov. Preto podporujeme správne triedenie a snažíme sa k tomu viesť aj našich spotrebiteľov. Sme radi, že môžeme plne dôverovať oprávnenej organizácii ENVI-PAK, ktorá pre nás zabezpečuje spätný odber odpadov z obalov. Z dôvodu vysokej odbornej úrovne a poskytovania nadštandardného servisu je pre nás ENVI-PAK dlhodobým a serióznym partnerom.
adidas Slovakia
Spoluprácu so spoločnosťou ENVI – PAK hodnotíme ako veľmi príjemnú. V prípade akýchkoľvek dotazov alebo otázok sa na nich neváhame obrátiť a môžeme sa na nich spoľahnúť. Kvartálne výkaty na vypĺňanie sú vždy prehľadné.
Dr. Max
Spolupráca so spoločnosťou ENVI - PAK nám prináša bezproblémové riešenia v odpadovom hospodárstve. Máme istotu, že si plníme všetky legislatívne požiadavky. Spoločnosť ENVI - PAK nám pomáha prispieť k ochrane životného prostredia. Svojím profesionálnym a odborným prístupom nám vedia vždy poradiť.
Lucka - Tvoj vodný anjel
Spoločnosť ENVI - PAK, a. s., ako najdlhšie pôsobiaca oprávnená organizácia na Slovensku pre zabezpečovanie triedeného zberu odpadov, jeho zhodnocovanie a recykláciu, je silným a spoľahlivým partnerom pre našu spoločnosť COAVIS SLOVAKIA s. r. o. už od roku 2016. Profesionálny prístup a efektívne služby v podobe elektronického podávania výkazov, pravidelné informácie o legislatívnych zmenách, odborné semináre, školenia ale aj prepočty úspory emisií a CO2 tvoria zo spoločnosti ENVI-PAK silného partnera. Prostredníctvom tímu odborníkov nám neustále pomáha efektívne podporovať plnenie povinností, monitorovať vplyvy našej spoločnosti, a dbať na ochranu životného prostredia. Za proaktívny prístup by sme sa touto cestou chceli poďakovať pani Viere Kubovej, s ktorou vždy nachádzame príjemnú a užitočnú komunikáciu ohľadom našej spolupráce.
COAVIS SLOVAKIA s.r.o.
Jsme rádi, že můžeme spolupracovat s profesionály ze společnosti ENVI - PAK. Oceňujeme zejména jejich proklientský přístup, vysokou odbornou zdatnost, profesionální přístup a ochotu. Díky odborným seminářům ENVI-PAK a pravidelnému kontaktu s jeijch týmem jsme včas informování o všech důležitých legislativních změnách v oblasti odpadového hospodářství.
3M East Europe Region
Sme jedným z najväčších výrobcov a distribútorov cukroviniek a žuvačiek na svete. Vytvárame nápadité produkty našich značiek, ktoré robia radosť deťom i dospelým vo viac ako 150 krajinách. V rámci svojej environmentálnej politiky dodržiavame všetky normy dané európskou legislatívou a práve z uvedeného dôvodu si vážime spoluprácu s OZV ENVI - PAK, ktorá pre nás zabezpečuje zber, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov. Okrem iného nám spoločnosť ENVI - PAK poskytuje odborné poradenstvo, zabezpečuje školenia a informuje nás o zmenách v zákonoch týkajúcich sa odpadov z obalov. ENVI - PAK je pre nás spoľahlivý partner v plnení povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy, vážime si jej odbornosť, flexibilitu a pozitívny prístup k zákazníkom.
Perfetti Van Melle Slovakia, s.r.o.