Referencie
Spoločnosť ENVI - PAK a ich interný systém mi pomáha dlhodobo správne zadávať presné množstvo uvedených obalov a neobalových výrobkov na trh. Hlavná vďaka patrí pánovi Bakovkovi, ktorý mi kedykoľvek zodpovedal na každú otázku a pomohol mi pri úvodnom zabezpečovaní legislatívnych povinností týkajúcich sa odpadov z obalov.
ecohearth, s.r.o.
Spoločnosť HELL ENERGY SK s.r.o. si uvedomuje environmentálny dopad našich činností, to je jeden z dôvodov na spoluprácu s ENVI-PAK pri plnení neľahkých povinností zo zákona o odpadoch. Naša niekoľko ročná spolupráca je pre nás prínosnou hlavne kvôli kvalite služieb právneho poradenstva ohľadne platnej legislatívy, osobného prístupu k zákazníkovi. Vždy sa máme na koho obrátiť z otázkou a vždy dostávame ľudskú odpoveď.
HELL ENERGY SK, s.r.o.
Spoločnosť Mäspoma spol. s.r.o. Zvolen spolupracuje s OZV ENVI – PAK, a.s., už od roku 2006. Spoločnosť ENVI - PAK nám vždy posiela všetky informácie ohľadom legislatívy, prípadne iných zmien týkajúcich sa odpadového hospodárstva. Oceňujeme veľkú pomoc pri nepochopení niektorých nových paragrafov a vyhláškach súvisiacich so zákonom o odpadoch z obalov. Taktiež sú veľmi nápomocní pri vypisovaní výkazov. Pomohli nám aj pravidelné semináre, kde odborní zamestnanci prednášali nové právne predpisy a jasne vysvetľovali legislatívne problémy. Odborné aj právne poradenstvo ENVI - PAK funguje na vysokej úrovni a je pre nás veľkým prínosom. Sme presvedčení, že oblasť odpadového hospodárstva je dôležitá pre celú našu spoločnosť a zaslúži si našu maximálnu pozornosť. Preto vyzdvihujeme činnosť OZV ENVI - PAK a veríme, že naša spolupráca bude aj naďalej kvalitná a dlhodobá.
Mäspoma s.r.o.
Vysoko oceňujeme profesionálnu spoluprácu s organizáciou ENVI - PAK a direct mailing zo strany spoločnosti, vždy presné informácie ohľadom zmien v legislatíve a promptné reakcie na naše otázky. Celý proces nakladania s odpadom nám výhradne zabezpečuje daná spoločnosť a všetky otázky a požiadavky, sú vždy zodpovedané obratom, za čo by som vyzdvihla prácu obchodného zástupcu pre náš región. Veľká profesionalita, ochota a ústretovosť.
SOUDAL
Naša spoločnosť ESA LOGISTIKA s.r.o. si uvedomuje dopad svojich činností a produktov na životné prostredie. Zavádzanie opatrení v oblasti zákonných predpisov v odpadovom hospodárstve do praxe je náročnou úlohou, aj preto naše rozhodnutie spolupracovať s oprávnenou organizáciou ENVI - PAK, a. s. ktorá je už dlhodobo etablovaná na Slovensku v oblasti triedeného zberu odpadov sa ukázalo ako správny krok. Vysoko hodnotíme ochotu, profesionalitu a odbornosť ENVI – PAK, a. s. ako aj pravidelné informácie o zmenách v legislatíve.
ESA LOGISTIKA, s.r.o.
Spoločnosť ALFUN je moderné európske servisné centrum. Dodávame široký sortiment plechov, pásov ,dosiek, profilov a tyčí vyrobených z hliníka, ocele a nereze. Snažíme sa správať zodpovedne voči životnému prostrediu a preto sme si vybrali na zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov spoločnosť ENVI - PAK. Oceňujeme veľkú profesionalitu zamestnancov spoločnosti. Vždy zaujímavo a zrozumiteľne vedené školenia a semináre. Veľkou pomocou bol aj audit v našej spoločnosti. Výkazy sú spracované veľmi jednoducho. Stránky sú zrozumiteľné a prehľadné. Pravidelne sme informovaní o zmenách v legislatíve. A toto je iba zopár dôvodov prečo spolupracujeme so spoločnosťou ENIV - PAK.
ALFUN SK, s. r. o.
Spoločnosť JUB a .s. zastupuje na Slovensku významného slovinského výrobcu JUB d.o.o. Už 25 rokov sme dodávateľom rôznych špecializovaných stavebných materiálov. Medzi naše TOP produkty patria interiérové maliarske farby pod brandom JUPOL, ale aj kvalitný zatepľovací systém JUBIZOL. Náš dodávateľ JUB d.o.o. vytvára inovatívne, energeticky úsporné a pre životné prostredie a spotrebiteľa šetrné výrobky a technológie na ochranu, obnovu a údržbu budov. Nové technologické postupy nám samozrejme pomohli znížiť aj množstvo plastov v obaloch výrobkov. Spoločnosť JUB, a.s., spolupracuje so spoločnosťou ENVI - PAK už od roku 2008. Toto partnerstvo nám už niekoľko rokov pomáha nielen plniť legislatívne požiadavky, ale zároveň nám pomáha prispievať k ochrane životného prostredia, ktorá je jedným z dôležitých atribútov nášho zodpovedného podnikania.
JUB a. s.
V rámci spolupráce so spoločnosťou ENVI - PAK oceňujeme hlavne ich profesionálny prístup, odbornosť, ochotu a proklientský servis. Veľkým prínosom pre nás je zabezpečenie informovanosti z ich stany pri dôležitých zmenách v legislatíve, rovnako ako aj organizovanie odborných seminárov.
BILLA, s. r. o.
Naša spoločnosť AC Marca Slovakia spolupracuje so spoločnosťou ENVI-PAK od roku 2005. Uvedomujeme si dopad svojich činností a produktov na životné prostredie. Pri zavádzaní zákonných predpisov v odpadovom hospodárstve do praxe je rozhodnutie spolupracovať s oprávnenou organizáciou ENVI – PAK výbornou voľbou. Vysoko hodnotíme odborné služby a poradenstvo, ktoré nám ENVI - PAK poskytuje, ochotu, profesionalitu a odbornosť vzťahového manažéra ENVI – PAK, ako aj pravidelné informácie o zmenách v legislatíve.
AC Marca Slovakia
MAPEI SK s.r.o. je spoločnosť zaoberajúca v oblasti stavebníctva. V zmysle zákona nám vyplývajú rôzne povinnosti, ako je registrácia na MŽP SR, plnenie limitov recyklácie, prevencia, označovanie obalov a hlásenie z evidencie na MŽP SR. Niektoré z uvedených povinností sme schopní vykonávať sami. Iné povinnosti spĺňame už od roku 2006 v spolupráci so spoločnosťou ENVI-PAK. Spoločnosť ENVI-PAK okrem toho, že plní limity recyklácie, vedie aj evidenciu odpadov z obalov a neobalov, vykonáva za nás povinné hlásenia na MŽP SR, žiada aj o aktualizáciu údajov v registri povinných osôb. V neposlednom rade je pre nás dôležité, že vykonáva školiacu činnosť, a tak nás upozorňuje na aktuality v legislatíve o odpadoch. Spoločnosť ENVI-PAK je pre nás naozaj spoľahlivý partner v plnení si týchto povinností.
MAPEI SK, s. r. o.